Sürekli İş Göremezlik Geliri

Sürekli İş Göremezlik Geliri

Sürekli İş Göremezlik Geliri
Sürekli iş göremezlik geliri, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle, meslekte kazanma gücünü en az % 10 oranında yitiren sigortalıya bağlanan gelirdir.Meslekte kazanma gücünde meydana gelen azalmanın sağlık kurullarından alınan rapor ile belgelenmesi gerekmektedir. Bu raporları verme yetkisi Sosyal Güvenlik Kurum’ unca yetkilendirilen sağlık hizmetisunucularının sağlık kurullarına verilmiştir.
Sürekli iş göremezlik durumunun tespiti için Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kuruluna;

İlk işe giriş sağlık raporu,
İş kazası ve meslek hastalığı bildirim belgesi,
Olayın Kanuna göre iş kazası olup olmadığı veya sigortalının meslek hastalığına yakalandığı işyerine ait çalışma şartlarını net olarak belirtir rapor ve tutanaklar,
Çalışır veya çalışamaz raporu,
Geçici iş göremezlik ödeneği belgesi,

İş kazasından sonra veya meslek hastalığının tedavisi için başvurduğu hastanelerden alınan epikrizler,

HGS