SGK

2014 SGK Enjektör Parası Ne Kadar?

2014 SGK Enjektör Parası Ne Kadar?
2013 yılı ve 2014 yılında sgk tarafından uygulanacak enjektör parası ve majistral tarife oranı 3 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28840 ile yürürlüğe girmiş olup ilgili tebliğe göre:

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI

Karar No : 2013/6

MADDE 1 – Kurumumuzca sözleşmeli eczanelere ödenen eczanelerde üretilen ilaçlar (majistral ilaçlar) ile enjektör bedelleri ile ilgili olarak;

a) Enjektör bedellerinde güncelleme yapılarak 2cc, 5cc, 10cc’lik enjektörlere 15 Kuruş ödenmesine,

b) Majistral tarifede %7,80 artışın uygulanarak güncellenmesine,

26/9/2013 tarihinde karar verilmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar hükmü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

SGK Rapor Parasını Cep Telefonuna Bildirecek

SGK Rapor Parasını Cep Telefonuna Bildirecek
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Birim Adı: Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı
İrtibat : E-posta : kısvade@sgk.gov.tr Telefon:(312) 458 72 48
Adres : Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA
25.07.2013
DUYURU
SİGORTALILARA ÖDENEN İŞGÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNİN SMS YOLUYLA
BİLDİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 4/a kapsamında
bulunan sigortalılara istirahatli kaldıkları süreler için anılan 18 inci maddesinde yer alan
hükümlere göre E-ödenek programı aracılığı ile “Geçici iş göremezlik ödeneği” ödenmektedir.
Geçici iş göremezlik ödeneklerinin sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik
merkezleri tarafından MOSİP sistemi üzerinden banka hesabına aktarıldığında sigortalılarımıza
bilgilendirme amaçlı SMS gönderilmesine 09/07/2013 tarihinde başlanılmıştır.

Rapor Parası Belge Girişi Hakkında Duyuru


sgk işverenler tarafından istirahat raporu alan sigortalının çalışmadığına dair bilgi girişinin son günü hakkında duyuru yayınladı.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Birim Adı: Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı
İrtibat : E-posta : kısvade@sgk.gov.tr Telefon:(312) 458 72 48
Adres : Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA
10/04/2013
DUYURU
İŞVERENLERCE ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİM GİRİŞLERİNİN AYLIK PRİM
VE HİZMET BELGESİNDE AÇILAN KISIMDAN YAPILMASI HAKKINDA DUYURU
İstirahatli olan sigortalıların istirahatli oldukları dönemde işyerlerinde çalışıp
çalışmadıklarının aylık prim hizmet belgesinin son verilme tarihine kadar Kuruma bildirilmesi
yönünde Tebliğ değişikliği yapılmıştır.
Yapılan değişikliğe göre 4/a kapsamında sigortalı olan ve kamu işyerleriyle toplu iş

SGK, süt parası ve cenaze parası talep edene verilir


SGK, süt parası ve cenaze parası talep edene verir

Ali Tezel

Ali Bey, bu süt parası ile cenaze parası hakkında, SGK'nın veriyor dediğiniz yardım konusunda bizleri yanlış yönlendirdiniz. SGK'ya gittiğimizde memurlar "O adamın her dediğiyle gelmeyin buraya" diyorlar. Halkı düzgün bilinçlendirin lütfen. İbrahim Genç
İbrahim kardeşim ben sana ne diyeyim? Hangi SGK'ya gittin de süt veya cenaze ödeneği istedin? Bunu ağzınla mı istedin yoksa başvuru dilekçen var mı? SGK'dan sana cevap ağızla mı geldi yoksa yazıyla mı? "Ağzımla sordum yok öyle bir hakkın dediler ben de çıktım dışarı" diyorsan hata etmişsin. Şimdi git dilekçe ver; süt parası mı cenaze parası mı ne hakkın varsa SGK sana öder.

DEVLETİN AĞZI YOK, KONUŞAMAZ

HGS